ISPISUJEMO
FORMATE
KOJI SE
DOBRO VIDE...

DIGITALNI TISAK

VELIKI FORMATI

DIGITALNI TISAK

MALI FORMATI

OSTALO

 

 

KAŠIRANJE

Kaširanje je postupak fiksiranja otisaka na podlogu, najčešće lijepljenjem i prešanjem. Da bi plakati bili postojani i  da se ne savijaju na propuhu, vlazi i čvrsti za manipulaciju moraju na naki način biti fiksirani, na lagani nosač, najćešće su to posebne lagane ploče debljine od 5 do 10 mm Kapafix, Mi sve naše otiske možemo kaširati za vaše potrebe.