ISPISUJEMO
FORMATE
KOJI SE
DOBRO VIDE...

DIGITALNI TISAK

VELIKI FORMATI

DIGITALNI TISAK

MALI FORMATI

OSTALO

 

 

PLASTIFIKACIJA

Plastificiranje je postupak zašitie otisnutog materijala od vanjskih uvjeta, grebanja, kemikalijia i UV zračenja.  Plastifikacija može biti sjajna ili mat.
Možemo vam ponuditi:
Tvrdu plastifikaciji – dvije tanke folije između kojih se upotrebom visoke temperature postavi materijal. Najčešća primjena ove vrste plastifikacije je na cijenicima za kafiće, akreditacijama, ID karticama. 
Meka plastifikacija – tanka prozirna samoljepljiva folija koja se pomoću stroja aplicira na željeni materijal. Najćešća uporaba ove vrste zaštite je kod materijala za vanjsku upotrebu kao folije, plakati.
Tekuća laminacija (plastifikacija) – ova vrsta plastifikacije najveću primjenu nalazi pri zaštiti folija koje se apliciraju na vozila gdje je važno da folija ostane fleksibilna. Kao i zaštita svih digitalnih otisak ukoliko je potrebna dodatna zaštita